Sunday, 22 July 2012

Misteri Dajjal

Dajjal adalah seorang manusia dari keturunan Yahudi. Dia bukan Jin atau apajua makhluk lain selain ia sebagai manusia yg ditangguhkan ajalnya "MinalMunzharin" seperti halnya Nabi Isa as yg di angkat oleh Allah ke ataslangit dan ditangguhkan kematiannya sehingga beliau nantinya turun semula keatas muka bumi ini lalu beliau akan mati dan di kuburkan di Madinah AlMunawwarah. Sama juga halnya dgn Iblis yg di tangguhkan kematiannya sehinggakiamat nanti.

Dajjal; ayahnya seorang yg tinggi dan gemuk. Hidungnya seperti Paruh burung.Sedangkan Ibunya pula seorang perempuan gemuk dan banyak dagingnya. MenurutImam Al Barzanji ada pendapat mengatakan bahwa asal keturunan ayahnya ialahseorang Dukun Yahudi yg di kenali dgn "syaqq" sedangkan ibunya adalah daribangsa Jin. Ia hidup di zaman Sulaiman dan memiliki hubungan denganmakhluk halus. Lalu oleh Nabi Sulaiman ia akhirnya ditangkap dan dimasukkanke dalam penjara. Namun kelahiran dan kehidupan masa keciltidak diketahui dgn jelas.
Sifat Badannya:

Hadis Huzaifah ra katanya: Rasulullah saw telah bersabda: Dajjal adalah orang yang buta matanyasebelah kiri, lebat (panjang) rambutnya serta dia memiliki surga danNeraka. Nerakanya itu adalah surga dan surganya pula adalah neraka (Hadits Shahih Muslim)

Ada beberapa fitur perawakan Dajjal yg disebutkan dalam Hadis Rasulullahsaw, diantaranya:
Seorang yg kelihatannya masih muda; Berbadan Besar dan agak kemerahan; Rambutnya keriting dan tebal. Terlihat dari belakang seolah dahankayu yg rimbun.

Dan tandanya yg paling pesat ada dua: Pertama: Buta mata kirinya dan tampak seperti buah kismis yg kecut, sedangkan mata kanannya menonjol keluar kehijau-hijauan berkedip-keliplaksana bintang. Jadi kedua matanya adalah cacat.Kedua: Tertulis didahinya tulisan "Kafir (Kaf-Fa-Ra)". Tulisan ini dapatdibaca oleh setiap org Islam, sama ada ia pandai membaca atau tidak.Mengikut hadits riwayat At-Thabrani, kedua merek ini menjelma dalam diriDajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Adapun sebelum itu, kedua tandayg terakhir ini belum ada pada dirinya.

Tempat tinggalnya Sekarang:

Menurut riwayat yg sahih yg disebutkan dlm kitab "Shahih Muslim", bahawaDajjal itu sudah ada sejak beberapa lama. Ia dirantai di sebuah pulau danditunggu oleh seekor binatang yg bernama "Al-Jassasah".Ada hadits tentang .. (Tetapi terlalu panjang utk ditulis .. andaboleh membaca terus dari buku). Dari Hadis ini jelaslah bagi kita bahawaDajjal itu telah ada dan ia menunggu masa yg diizinkan oleh Allah utkkeluar menjelajah permukaan bumi ini dan tempat "transitnya" itu adalah disebelah Timur bukan di Barat.
Berapa lama ia akan hidup setelah kemunculannya:

Dajjal akan hidup setelah ia memulai tantangannya kepada umat ini, selamaempat puluh hari saja.Namun, hari pertamanya adalah sama dgnsetahun dan hari kedua sama dengan sebulan dan ketiga sama dengan satuminggu dan hari-hari sisa lagi sama seperti hari-hari biasa. Jadikeseluruhan masa Dajjal membuat fitnah dan kerusakan itu adalah 14 bulan dan14 hari. Dalam HR. Muslim ada disebutkan:

Kami bertanya: "Wahai Rasulullah! Berapa lama ia akan tinggal di muka bumi ini? Nabi saw, menjawab: Ia akan tinggal selama empat puluh hari. Hariyg pertama seperti setahun dan hari berikutnya seperti sebulan dan hariketiga seperti seminggu. kemudian hari yg masih tinggal lagi (yaitu 37hari) adalah sama seperti hari kamu yg biasa.Lalu kami bertanya lagi:

Wahai Rasulullah! Di hari yg panjang sepertisetahun itu, apakah cukup untuk kami hanya shalat sehari saja (yaitu 5waktu saja). Nabi saw menjawab: Tidak cukup. Kamu harus menghitung hari itudgn menentukan penilaian yg sesuai untuk setiap shalat .. "
Maksud Sabdaan Rasulullah, ini adalah agar kita menghitung jam yg berlalu pada hari itu. Bukan menurut perjalanan matahari seperti biasanya kitalakukan. Misalnya sudah berlalu tujuh jam setelah shalat Subuh pada hariitu maka masuklah waktu shalat Zhuhur, maka harus kita sembahyangZohor, dan ketika ia telah berlalu setelah shalat Zhuhur itu tiga jamsetengah misalnya, maka masuklah waktu Asar, maka wajib kita shalat AsarBegitulah berikutnya waktu Sholat Maghrib, Isya dan Subuh seterusnyahingga habis hari yg panjang itu sama panjangnya dgn masa satu tahun danbilangan shalat pun pada sehari itu sebanyak bilangan shalat setahunyg kita lakukan. Begitu juga pada hari Kedua dan ketiga.

Fitnah Dajjal:

Dajjal telah diberi kesempatan oleh Allah utk menguji umat ini. Oleh keranaitu, Allah memberikan kepadanya beberapa kemampuan yg luar biasa. Di antarakemampuan Dajjal adalah:

1. Segala kesenangan hidup akan ada bersama dengannya. Benda-benda beku akanmematuhinya.Sebelum kedatangan Dajjal, dunia Islam akan diuji dahulu oleh Allah dgnkemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun pertama hujan akankurang sepertiga dari biasa dan pada tahun kedua akan kurang 2 / 3 dari biasadan tahun ketiga hujan tidak akan turun langsung.Umat akan dilandakebuluran dan kekeringan. Di saat itu Dajjal akan muncul membawa ujian.Makadaerah mana yg percaya Dajjal itu Tuhan, ia akan berkata pada awan: Hujanlahkamu di daerah ini! Lalu hujan pun turunlah dan bumi menjadi subur. Begitujuga ekonomi, perdagangan akan menjadi makmur dan stabil pada org ygbersekutu dgn Dajjal. Sedangkan penduduk yg tidak mau bersukutu dgn Dajjal .. mereka akan tetap berada dlm kelaparan dan kesusahan.

Dan ada diriwayatkanpenyokong Dajjal akan memiliki segunung roti (makanan) sedangkan org ygtidak percaya dengannya berada dalam kelaparan dan kelaparan.
Dalam hal ini, para sahabat Rasullullah saw bertanya: "Jadi apa yg dimakan oleh org Islam yg beriman pada hari itu wahaiRasulullah?" Nabi menjawab : "Mereka akan merasa kenyang dengan bertahlil, bertakbir, bertasbih danbertaubat. Jadi dzikir-dzikir itu yang akan menggantikan makanan." HR IbnuMajah

2. Ada bersamanya sejenisnya surga dan neraka:
Di antara tes Dajjal adalah terlihat bersama dengannya seperti surga danneraka dan juga sungai air dan sungai api. Dajjal akan menggunakankedua-duanya ini untuk menguji iman org Islam karena hakikat yg benar adalahsebalik dari apa yg terlihat. Apa yg dikatakan surga itu sebenarnya Nerakadan apa yg dikatakannya Neraka itu adalah Surga.

3. Kecepatan perjalanan dan Negeri-Negeri yang tidak dapat dimasukinya:
Kecepatan yg dimaksud ini tidak ada pada kendaraan org dahulu. Kalauhari ini maka bisa kita mengatakan kecepatan itu seperti kepantasanjet-jet tempur yg digunakan oleh tentara udara atau lebih cepat lagidaripada kendaraan tersebut sehingga ribuan kilometer dapat ditempuhdalam satu jam "... Kami bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana kecepatan perjalanannya diatas muka bumi ini? Nabi menjawab: "Kecepatan perjalanannya adalah seperti kecepatan" Al Ghaist "(hujan atauawan) yang dipukul oleh angin yang kencang." HR Muslim
Namun demikian, Dajjal tetap tidak dapat memasuki dua Kota suci umat Islamiaitu Makkah Al Mukarramah dan Madinah Al Munawwarah.

4. Bantuan setan-setan untuk memperkuat posisinya:
setan juga akan bertungkus-lumus membantu Dajjal. Untuk setan, inilahmasa yg terbaik utk menyesatkan lebih ramai lagi anak cucu Adam as

No comments:

Linkss